ThaiEnglish

 เกี่ยวกับเรา                                                                                                                         

 

บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปลีก-ส่งปูนิ่มแช่แข็งจากฟาร์มในจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ ดี และ
ได้มาตรฐาน ณ วันนี้นอกจากเก้าดาวฟาร์มจะจำหน่ายปูนิ่มแช่แข็งแล้ว ยังมีบริการขนส่งบรรทุกของสด ของแช่แข็ง และขายแฟรนไชส์ปูนิ่มเก้าดาวด้วย

ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจซื้อสินค้าของเราเป็นจำนวนมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ร้านอาหาร ฯลฯ ลูกค้าหลักของเราคือ ห้างแม็คโคร โดยได้จัดจำหน่ายไปตามสาขาต่าง ๆ
ของห้างแม็คโคร ทำให้ผู้บริโภคจากทั่วประเทศสามารถซื้อปูนิ่มแช่แข็งจากเก้าดาวฟาร์ม
ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจัดส่งให้กับร้านอาหาร ภัตตาคารตามแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ซึ่งปูนิ่มถือเป็นวัตถุดิบที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยม
รับประทานกันมาก และสามารถทำเป็นเมนูได้หลากหลาย
ที่สำคัญรับประทานได้ทั้งตัว
ไม่เหมือนปูเปลือกแข็งที่ทานได้เฉพาะเนื้อ

นอกจากจำหน่ายปลีก-ส่งปูนิ่มแช่แข็งแล้ว เก้าดาวฟาร์มยังเปิดขายแฟรนไชส์ปูนิ่มทอด
สำหรับผู้ที่สนใจ ด้วยราคาที่ใครก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ โดยแฟรนไชส์ปูนิ่มเก้าดาว
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราได้มาตรฐาน สะอาด และมีคุณภาพ

บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายปลีก-ส่งปูนิ่มแช่แข็งจากฟาร์มที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย และขายแฟรนไชส์ปูนิ่มเก้าดาว สำหรับผู้ที่สนใจมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ปูนิ่มของเราได้รับการรับรองจาก อย. กระทรวงสาธารณสุข ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้บริโภคปูนิ่มที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

คุณเชาวลิต ธรรมสุนทร (O) 077826838-9 / (F) 077826839 / (M)08-1892-4932