ThaiEnglish

 สินค้าและบริการ                                                                                                                    

เก้าดาวฟาร์ม ผู้ผลิตและจำหน่ายปลีก-ส่งปูนิ่มแช่แข็งจากฟาร์มในจังหวัดระนอง ซึ่งฟาร์มปูนิ่มของเราเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ ปัจจุบันนอกจากเก้าดาวฟาร์มจะจำหน่ายปูนิ่มแช่แข็งแล้ว ยังมีบริการขนส่งบรรทุกของสด
ของแช่แข็ง และขายแฟรนไชส์ปูนิ่มเก้าดาวด้วย

บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายปลีก-ส่งปูนิ่มแช่แข็งจากฟาร์มที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย และขายแฟรนไชส์ปูนิ่มเก้าดาว สำหรับผู้ที่สนใจมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ปูนิ่มของเราได้รับการรับรองจาก อย. กระทรวงสาธารณสุข ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้บริโภคปูนิ่มที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

คุณเชาวลิต ธรรมสุนทร (O)  077826838-9 / (F) 077826839 / (M)08-1892-4932